De Eerste Kamer heeft tegen een nieuwe verlenging van de tijdelijke coronawet gestemd. Dit betekent dat deze wet per 1 juni aanstaande niet meer van kracht zal zijn. Er komt nu een wijziging van de Wet publieke gezondheid.

In april maakte gezondheidsminister Ernst Kuipers duidelijk dat de coronawet zou worden afgezwakt, in die zin dat het kabinet per 1 juni niet meer zou kunnen besluiten om scholen vanwege corona te sluiten of coronatoegangsbewijzen in het onderwijs verplicht te stellen.

Hij meldde toen ook dat de tijdelijke wet wel zou blijven bestaan om bij een eventuele opleving van het coronavirus maatregelen te kunnen treffen als de zorg weer overbelast raakt en/of de samenleving ontwricht dreigt te raken. Maar een meerderheid in de Eerste Kamer vindt de tijdelijke wet niet meer nodig en zet daar dus een punt achter. De tijdelijke coronawet vervalt op 1 juni aanstaande.

Wet publieke gezondheid

Minister Kuipers zei in de Eerste Kamer dat nu de tijdelijke coronawet verdwijnt, er een wijziging komt van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor collectieve maatregelen voor aanpak van zogenoemde A-ziekten, waaronder covid-19. Het is niet duidelijk wat deze wetswijziging gaat betekenen voor de eventuele sluiting van scholen mocht corona (of een andere besmettelijke ziekte) weer om zich heen grijpen.

Lees meer…

Deel dit bericht: