In Bestuur en management, HRM beleid, Kwaliteit en excellentie, Nieuws

Anderhalf jaar later dan de bedoeling was, hebben de sociale partners in het primair onderwijs invulling gegeven aan de begrippen ‘basisbekwaam’ en ‘vakbekwaam’.

De begrippen worden beschreven in bijlage XVII van de nog vorm te geven nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad voorziet hiervoor de datum 1 juli 2016. De betreffende bijlage bij de CAO PO 2014-2015 blijft leeg.

De sectororganisatie meldt dat de invulling van de begrippen ‘basisbekwaam’ en ‘vakbekwaam’ bijdraagt aan beter onderwijs.

Lees meer…