Bijna zes op de tien havo- en vwo-eindexamenleerlingen maken zich (ernstige) zorgen over studiekosten. Dat blijkt uit onderzoek door Qompas, een bureau dat zich richt op loopbaanontwikkeling.

Vwo’ers maken zich over het algemeen meer zorgen over hun studiekosten dan havisten. Uit het onderzoek blijkt ook dat meisjes zich meer zorgen maken dan jongens.

De zorgen nemen af als ouders meebetalen aan de studie van hun kind. Een op de vijf scholieren is helemaal zelf verantwoordelijk voor het betalen van hun studiekosten. Voor een kwart geldt dat ouders de kosten dragen. Iets meer dan de helft deelt die kosten met hun ouders.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de helft van de havisten en een op de drie vwo’ers niet weten dat studenten met minder vermogende ouders een aanvullende beurs kunnen aanvragen. Qompas denkt dat een deel van de scholieren daarom niet gaat studeren.

Lees meer…

Deel dit bericht: