Een studie waarvoor een numerus fixus geldt, maakt twee op de vijf scholieren aan het twijfelen over hun kwaliteiten. In een aantal gevallen leidt dit tot faalangst. Meisjes hebben hier twee keer zo vaak last van als jongens. Dat meldt Qompas op basis van onderzoek onder 900 havo- en vwo-scholieren.

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximumaantal beschikbare plekken. Dit heet een numerus fixus. Als zich meer potentiële studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, dan geldt een selectieprocedure. Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen hoe die selectieprocedure eruitziet.

Uit het onderzoek van Qompas, dat gespecialiseerd is in loopbaanontwikkeling, blijkt dat bijna de helft van de havo- en vwo-leerlingen denkt dat studies waarvoor een numerus fixus van kracht is, moeilijker zijn dan andere studies. Een numerus fixus zegt echter niets over het niveau van een opleiding. Ruim de helft ervaart een drempel om zich in te schrijven voor een fixusstudie.

Dit alles maakt dat 80% van de scholieren zichzelf kritisch onder de loep neemt voordat ze zich aanmelden. Dit is vooral nadelig voor meisjes, meldt Qompas, omdat zij vaker aan zichzelf zouden twijfelen dan jongens.

Lees meer…

Deel dit bericht: