In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, Huisvesting, Nieuws, Politiek

Het college van B&W van de gemeente Eindhoven heeft samen met de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs een voorstel ontwikkeld voor een omvangrijk investeringsprogramma op het gebied van onderwijshuisvesting.

De gemeente meldt dat het extra geld dat hiervoor nodig is, voor een groot deel wordt vrijgemaakt uit een forse aanslag op de gemeentelijke middelen. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. Het gaat in totaal om tientallen miljoenen euro’s. Ook de schoolbesturen komen met een bijdrage. 

Het voorstel voorziet onder andere in drie nieuwe basisscholen. Ook moet de huisvesting van een groot aantal scholen in het voortgezet onderwijs worden verbeterd. Zo komt er nieuwbouw voor het openbare Stedelijk College Henegouwenlaan en het Frits Philips lyceum-mavo. Daarnaast wordt een aantal bestaande scholen grondig gerenoveerd.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eindhovense gemeenteraad.

Delen