Scholen moeten een omgeving zijn waarin alle individuen zich welkom en gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden.

Deze oproep van de christelijke oud-docent levensbeschouwelijke vorming Ide Wolzak in Trouw sluit naadloos aan op de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van het openbaar onderwijs.

Wolzak stelt dat het openbaar onderwijs net als het bijzonder onderwijs belangrijk is voor het begrijpen van onze ‘van religie doordrenkte’ samenleving’. ‘We moeten niet vergeten dat elke vorm van onderwijs (…) een levensbeschouwelijke grondslag heeft. Dat geldt ook voor openbare scholen’, aldus Wolzak.

Hoewel Wolzak nadrukkelijk stelt dat scholen een omgeving moeten zijn waarin alle individuen welkom zijn en zich gewaardeerd voelen, gaat hij niet in op de praktijk dat bijvoorbeeld orthodox-christelijke scholen moeite kunnen hebben met leerlingen en personeelsleden met een niet-heteroseksuele geaardheid.

Lees meer…

Deel dit bericht: