Een energielabel voor schoolgebouwen is verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO NL).

Europese regels bepalen dat voor utiliteitsgebouwen, waartoe scholen behoren, een energielabel verplicht is. Het label moet in bepaalde gevallen duidelijk zichtbaar zijn voor het publiek, bijvoorbeeld bij de ingang van de school.

Wanneer energielabel verplicht?

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert de verplichting om bij een transactiemoment (oplevering, verkoop of verhuur) een energielabel te hebben. Indien de eigenaar van het gebouw hier niet aan voldoet, geldt er een boete.

De verplichting geldt voor:

  • Schoolgebouwen die na 1 januari 2008 zijn opgeleverd.
  • Schoolgebouwen die (gedeeltelijke) worden verhuurd of verkocht.
  • Gebouwen waarvan een school onderdeel is (multifunctionele accommodatie).

Er zijn bepaalde uitzonderingen op de verplichting.

Alle informatie staat in de brochure Energielabelverplichting voor schoolgebouwen van RVO NL. Deze brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel dit bericht: