Moet uw onderwijsorganisatie een EED energie-audit laten uitvoeren? Nee, in principe niet, maar uw organisatie valt wél onder de informatieplicht energiebesparing. Dit zijn twee verschillende dingen.

De EED energie-audit komt voort uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED). Het doel van de audit is om bedrijven en instellingen met een economische activiteit bewust te maken van hun energiegebruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

Omdat regulier onderwijs géén economische activiteit is, hoeven schoolbesturen in principe niet een EED energie-audit te laten uitvoeren.

Dat kan anders zijn als uw organisatie bijvoorbeeld nascholing, cursussen, trainingen of bedrijfsopleidingen verzorgt. Dan concurreert u met andere aanbieders van commerciële opleidingen. In dat geval voert uw onderwijsinstelling wél een economische activiteit uit en is een EED energie-audit verplicht als de jaaromzet van uw organisatie boven een bepaalde grens uitkomt.

Op de website de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de EED energie-audit.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De informatieplicht geldt voor bijna alle organisaties, dus ook voor schoolbesturen.

Let op: de deadline voor de verplichte aanlevering van informatie ligt op 1 december 2023!

Neemt uw organisatie deel aan ons inkoopcollectief Energie Voor Scholen? Ga dan voor alle informatie over de informatieplicht energiebesparing naar het besloten gedeelte van het energieportaal. Geen deelnemer aan Energie Voor Scholen? Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de informatieplicht energiebesparing.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: