De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat in opdracht van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen de werking van de commissies van beroep in het onderwijs evalueren.

De commissies van beroep doen een bindende uitspraak bij geschillen tussen werkgevers en werknemers in het onderwijs, bijvoorbeeld bij een schorsing of niet toegekende promotie. Uit de evaluatie moet blijken in welke mate de commissies van beroep voorzien in de behoeften van het onderwijs in het algemeen en van belanghebbenden bij de oordelen in het bijzonder.

Werkgevers- en werknemersorganisaties werken mee aan het onderzoek. Ook leidinggevenden en medewerkers in het onderwijs worden bij het onderzoek betrokken. Begin november ontvangt een deel van hen een online vragenlijst. Daarnaast worden de partijen bij alle behandelde zaken in 2020 en 2021 bevraagd. Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen verwacht dat het eindrapport met resultaten begin 2023 wordt gepresenteerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: