Het predicaat ‘Excellent’ verdwijnt uit de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

Het besluit van de minister volgt op een motie van D66’er Paul van Meenen om de waardering ‘Goed’ op schoolniveau en het predicaat ‘Excellent’ af te schaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde die motie.

De minister meldt nu dat toekenning van de waardering ‘Goed’ en het predicaat ‘Excellent’ kwaliteitsverschillen tussen scholen vergroot, voor ongewenste concurrentie zorgt en kansengelijkheid tegenwerkt. Per 1 augustus zullen de aangepaste onderzoekskaders van de inspectie in werking treden, waaruit de waardering ‘Goed’ op schoolniveau en het predicaat ‘Excellent’ zullen zijn geschrapt.

De laatste uitreiking van het predicaat ‘Excellent’ zal in juni plaatsvinden. Deze predicaten zullen tot en met einde schooljaar 2025/2026 geldig blijven. Daarna zullen de laatst toegekende predicaten dus niet meer gelden.

Het predicaat ‘Excellent’ werd ingevoerd in 2012. De gedachte was toen dat scholen hiermee konden laten zien dat ze bijzondere kwaliteiten hadden. Dit zou een positief effect op de school, het team en de leerlingen hebben. Het belangrijkste doel was om kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen aan andere scholen.

Standaarden en bestuursniveau

De waardering ‘Goed’ op het niveau van standaarden en op bestuursniveau wordt niet geschrapt en blijft onderdeel van het reguliere inspectietoezicht. ‘Door het behouden van de waardering ‘Goed’ op deze twee niveaus behouden we instrumenten om de ambitie van schoolteams en besturen te bevorderen. Ik vind het belangrijk om hen uit te blijven dagen het beste uit zichzelf te halen en zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen’, aldus Wiersma.

Lees meer…

Deel dit bericht: