Op 10 november is er een extra online bijeenkomst waarop de Onderwijsjuristen van VOS/ABB uitleg geven over de wijzigingen in de CAO VO 2022/2023 (de bijeenkomst op 3 november zit vol!). Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis.

Let op: het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. Op 15 november vindt een extra bijeenkomst plaats.

Eind juni bereikten de sociale partners een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Daarin staan afspraken over een structurele loonsverhoging, werkdrukverlichting, professionalisering en betaald ouderschapsverlof. Het akkoord is vertaald naar de CAO VO 2022/2023.

Op donderdagochtend 10 november van 09.30 tot 11.00 uur geven de Onderwijsjuristen een toelichting op de wijzigingen in de nieuwe cao. De online meeting wordt ook benut voor onderlinge uitwisseling van ideeën over het werkdrukplan, de besteding van het individuele budget en extra professionaliseringsuren.

Alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst CAO VO 10 november’. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Deelname is gratis.

Het maximumaantal deelnemers is 25.

Let op: het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. Op 15 november vindt een extra bijeenkomst plaats.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: