Op 15 november is er een tweede extra online bijeenkomst waarop de Onderwijsjuristen van VOS/ABB uitleg geven over de wijzigingen in de CAO VO 2022/2023. Deze bijeenkomst zit inmiddels vol, net als de bijeenkomsten op 3 en 10 november. U kunt zich er niet meer voor aanmelden.

Eind juni bereikten de sociale partners een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Daarin staan afspraken over een structurele loonsverhoging, werkdrukverlichting, professionalisering en betaald ouderschapsverlof. Het akkoord is vertaald naar de CAO VO 2022/2023.

Op dinsdagmiddag 15 november van 13.30 tot 15.00 uur geven de Onderwijsjuristen een toelichting op de wijzigingen in de nieuwe cao. De online meeting wordt ook benut voor onderlinge uitwisseling van ideeën over het werkdrukplan, de besteding van het individuele budget en extra professionaliseringsuren.

Let op: u kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst, omdat het maximumaantal deelnemers is bereikt.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: