De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over medezeggenschap en de CAO PO. De bijeenkomsten zijn in Utrecht, Drachten, Nijmegen en Roermond.

De VOO-bijeenkomsten zijn bedoeld voor (G)MR-leden in het primair onderwijs (openbare en bijzondere scholen). U wordt op hoofdlijnen meegenomen door de afspraken in de cao en wordt geïnformeerd over de keuzemogelijkheden die de medezeggenschapsraad heeft.

Deelname kost 80,75 euro voor leden van VOO. Niet-leden betalen 95 euro per persoon.

Lees meer op de website van VOO.

Deel dit bericht: