VOS/ABB en collega-organisaties dringen er in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aan een omstreden voorwaarde aan de fusiecompensatie te schrappen. Het gaat om de voorwaarde dat minstens de helft van de leerlingen van twee samen te voegen scholen de fusie moet volgen.

De uitvoering van de fusiecompensatieregeling is onverwachts gebonden aan de extra voorwaarde dat bij een samenvoeging van twee scholen minimaal 50 procent van de leerlingen de fusie moet volgen. VOS/ABB en de andere profielorganisaties, die zijn verenigd in het Profielberaad, vinden dit onaanvaardbaar.

De reden daarvoor is onder andere dat door deze extra voorwaarde de bekostiging afhankelijk wordt gemaakt van de leerlingenstroom waarvoor een bevoegd gezag niet verantwoordelijk is of mag zijn. Ouders bepalen immers waar een kind onderwijs volgt en dat mag niet door een bestuur worden afgedwongen.

De extra voorwaarde vergroot het risico dat fusiecompensatie uitblijft. Dat zal leiden tot minder bereidheid tot samenwerking, terwijl Dekker met de fusiecompensatie juist het tegenovergestelde beoogt. Het Profielberaad dringt er daarom bij de staatssecretaris op aan de extra voorwaarde te schrappen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl