Het ministerie van OCW heeft in een factsheet nieuwe spelregels online gezet over sponsoring van scholen.

Sponsoring van scholen kan bestaan uit het beschikbaar stellen van een geldbedrag, maar ook korting op lesmaterialen of andere producten valt hieronder. Het kan ook gaan om activiteiten die geheel of gedeeltelijk mogelijk worden gemaakt door een sponsor, het leveren van aanpassingen aan het gebouw of het schoolplein, de aanschaf van computers of de catering.

Soms leveren scholen een tegenprestatie, zoals het vermelden van een boodschap namens de sponsor. Het leveren van data aan een verstrekker van (digitale) leermiddelen kan ook een tegenprestatie zijn.

In de spelregels staat dat sponsoring in elk geval niet is toegestaan als die schadelijk kan zijn voor (de ontwikkeling en leefstijl van) leerlingen. Ook mogen geen namen of logo’s van sponsors gebruikt worden in digitaal of analoog lesmateriaal. Verder is het van belang dat bij eventueel gebruik van data of gegevens van leerlingen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het privacy-convenant voor scholen worden nageleefd.

Factsheet sponsoring van scholen

 

Deel dit bericht: