De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het format voor een schorsingsbesluit als ordemaatregel bijgewerkt. Als uw organisatie bij VOS/ABB kunt u dit en andere formats downloaden.

Bij het format zit een toelichting, die onder andere ingaat op wat er in de cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs over schorsing als ordemaatregel staat vermeld. U kunt als lid van VOS/ABB het format downloaden.

Bij Praktisch en nuttig staan onder Arbeidsverhoudingen nog meer formats downloaden voor schorsingsbesluiten en schriftelijke berispingen. Ook die formats zijn alleen beschikbaar voor leden van VOS/ABB.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: