De instroom in de pabo’s is dit jaar met 20% afgenomen vergeleken met vorig jaar. Desondanks meldt demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven dat er meer pabo-studenten komen.

De minister meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat zij ondanks de forse daling ‘een constante licht stijgende lijn in de aanmeldingen’ ziet. Met dit jaar 7700 aanmeldingen zijn er namelijk meer nieuwe  pabo-studenten dan in het studiejaar 2019-2020 en daarvoor. Hiermee suggereert de minister dat er dit jaar slechts sprake is van een dipje en dat het aantal aanmeldingen wel weer gaat toenemen. Het aantal gediplomeerde pabo-studenten, inclusief universitaire pabo-studenten, is volgens de minister de laatste jaren vrij stabiel. Sinds twee jaar ligt het op circa 3600 studenten.

Van Engelshoven ziet dat ‘ondanks de stijgende instroom de uitdagingen en de tekorten groot blijven’. Zij wijst erop dat pabo’s, schoolbesturen, sector- en vakorganisaties en het ministerie samen moeten blijven optrekken om voldoende instroom te realiseren. OCW bekijkt of dat kan door de pabo’s ‘inclusief’ te maken en de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de pabo te verbeteren. In de brief staat dat het ministerie denkt aan ‘getrapte toelatingseisen’, omdat het nu voor een deel van aspirant-studenten te moeilijk blijkt om tot de pabo te worden toegelaten.

Lees meer…

Deel dit bericht: