Forum voor Democratie (FvD) – de politieke partij van Thierry Baudet – wil eigen basisscholen stichten. De Telegraaf meldt dat partijleden bij de Kamer van Koophandel (KvK) daartoe de Tocqueville stichting hebben ingeschreven.

In de krant staat dat het Noord-Hollandse Statenlid Ralf Dekker, FvD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen en directeur Peter van Duyvenvoorde van het Renaissance Instituut in het bestuur zitten van de Tocqueville stichting. Deze stichting is vernoemd naar de 19e-eeuwse Franse politiek filosoof Alexis de Tocqueville, die geldt als de grondlegger van het liberalisme. De stichting is gevestigd op het adres van het partijkantoor van FvD in Amsterdam.

Het idee is dat de Forum-scholen onderwijs gaan aanbieden ‘in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance Instituut’. Dit instituut is het wetenschappelijke bureau van FvD en staat onder leiding van de rechts-liberale Leidse hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap Paul Cliteur. Hij is FvD-lid en vertrouweling van Baudet. Cliteur staat conservatieve waarden en concepten voor, zoals de natie(staat), gezin, familie en de ‘eigen’ cultuur.

In de Telegraaf zegt bestuurslid Dekker van de Tocqueville stichting dat FvD het belangrijk vindt om vorm te geven aan ‘een bredere beweging’. Hij spreekt van ‘een nieuwe zuil’ en daar horen volgens hem ook eigen scholen bij. Maar het is volgens Dekker niet zo dat de mogelijk toekomstige Forum-scholen alleen bedoeld zullen zijn voor leden van FvD. ‘Dat is wel de kernbeweging. Maar niet de enige’, aldus Dekker.

Hokjesscholen

De Tocqueville stichting van FvD zou gebruik kunnen maken van de nieuwe Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. FvD was tegen de invoering van deze wet, die door voormalig onderwijsminister Arie Slob is verkocht als ‘meer vrijheid van onderwijs’. Maar nu die er is, kan de Tocqueville stichting de nieuwe wet natuurlijk wel benutten.

VOS/ABB heeft altijd gewaarschuwd voor deze wet, omdat die de 20e-eeuwse verzuiling tot leven zou wekken. De kern van het wetsvoorstel is dat in principe iedereen een eigen school kan inrichten met eigen toelatingseisen. Dus niet meer naast de openbare scholen, die nadrukkelijk van en voor iedereen zijn, alleen scholen met bijvoorbeeld een protestants-christelijke, rooms-katholieke of islamitische grondslag, maar ook scholen van allerlei politieke, maatschappelijke of andersoortige groeperingen.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB spreekt in dit verband van ‘hokjesscholen’.

Lees meer…

Deel dit bericht: