Staatssecretaris Mariëlle Paul van OCW houdt vast aan het plan om thuiszittersinitiatieven via samenwerkingsverbanden (swv’s) voor passend onderwijs te subsidiëren. Er komt geen rechtstreekse financiering van deze initiatieven, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

De SP vroeg in 2023 of het mogelijk was een ‘rommelpotje’ te organiseren voor rechtstreekse financiering van initiatieven voor onderwijs aan kinderen die niet naar school gaan. In mei jongstleden liet Paul, die toen nog demissionair onderwijsminister was, weten dat zij die mogelijkheden had laten onderzoeken, maar dat er uiteindelijk voor is gekozen om thuiszittersinitiatieven via de samenwerkingsverbanden te subsidiëren.

SP en NSC waren daar kritisch over en vroegen aan Paul of zij toch nog alternatieven kon laten onderzoeken. Dat heeft zij laten doen, maar andere opties zijn volgens haar om verschillende redenen afgeketst:

  • Projectsubsidie direct aan initiatieven kan leiden tot verboden staatssteun.
  • Er kan geen sprake zijn van een opdracht via Europese aanbestedingsregels aan initiatieven, omdat er geen dienst wordt geleverd aan het ministerie.
  • Een tenderregeling, waarbij initiatieven met elkaar concurreren, kan leiden tot grote administratieve lasten. Bovendien kan zo’n regeling niet uitsluiten dat er sprake is van staatssteun.
  • Aanvullende bekostiging voor swv’s kan ertoe leiden dat initiatieven bij elk swv een aparte aanvragen moeten doen.

Paul houdt daarom vast aan het plan voor een subsidieregeling, waarbij een coalitie van swv’s gezamenlijke aanvragen indienen om niet-bekostigde thuiszittersinitiatieven te ondersteunen. ‘Hiermee kan relatief snel in bekostiging worden voorzien en tegelijkertijd de kwaliteit en de rechtmatigheid in ogenschouw worden genomen. Hiermee ontstaat een gelijk speelveld voor betrokkenen. Deze optie zal ik de komende maanden uitwerken’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht: