In de wetsvoorstellen voor het terugdringen van het aantal thuiszitters, ontbreekt een duidelijk perspectief om dit doel te bereiken. Dat staat in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultaties over het wetsvoorstel terugdringen verzuim en het wetsvoorstel voor meer betrokkenheid van ouders bij passend onderwijs.

Het is verstandig, zo staat in de bijdrage, om de wetsvoorstellen op elkaar af te stemmen. ‘Daarbij moeten we met elkaar te durven benoemen dat het onderwijs op dit moment niet voor alle kinderen toereikend is. Willen we dat bereiken, dan dient wet- en regelgeving, bekostiging en verantwoording open te staan voor de levering van soepeler maatwerk in het tussengebied van zorg en onderwijs.’

VOS/ABB wijst ook op de perverse prikkels die uitgaan van de opbrengstgerichte focus binnen het onderwijs, die wordt gestimuleerd door onder andere de Inspectie van het Onderwijs. ‘Scholen zijn ‘bang’ dat het realiseren van maatwerk de resultaten negatief beïnvloedt. Ook dat moeten wij met elkaar onder ogen durven zien en meenemen in de beleidsvoorstellen als we de toekomst anders willen inrichten.’

VOS/ABB vraagt zich overigens af of de wetsvoorstellen wel nodig zijn, omdat de huidige regelgeving al uitgebreid mogelijkheden biedt om het aantal thuiszitters te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door onderwijsconsulenten in te zetten die ouders terzijde kunnen staan.

Lees meer…

Deel dit bericht: