In een brief aan de gemeenten geeft demissionair onderwijsminister Arie Slob hun tips over wat zij kunnen doen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Een van de tips is dat de gemeenten de samenwerking kunnen bevorderen tussen scholen en partijen als jeugdzorg, jongerenwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. ‘U kunt dit betrekken bij de Lokale Educatieve Agenda en in gesprekken met samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp’, aldus Slob.

Ook noemt hij bovenschoolse interventies, zoals het samen met schoolbesturen organiseren van een zomerschool, bijles, huiswerkbegeleiding en/of voorschoolse educatie. In de brief staat bovendien dat gemeenten actie kunnen ondernemen om kansengelijkheid te bevorderen via de Gelijke Kansen Alliantie.

Het NPO is bedoeld om corona-achterstanden weg te werken. Er is 8,5 miljard euro beschikbaar, waarvan in totaal 5,8 miljard voor het primair en voortgezet onderwijs. Veruit het meeste geld is bestemd voor de scholen, maar het plan is om 300 miljoen euro uit te keren aan de gemeenten. Vooral gemeenten met veel achterstandsleerlingen kunnen rekenen op NPO-geld.

Lees meer…

Deel dit bericht: