Een leerling uit het speciaal onderwijs zit langere tijd thuis. De school en de ouders zoeken voor hem een herstartmogelijkheid. Over deze hulpvraag voeren zij gesprekken met een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Deze gesprekken ontwikkelen zich tot een aanmelding. Na onderzoek weigert de sbo-school de leerling. Daarna zoekt de so-school waar de leerling nog stond ingeschreven in het kader van de zorgplicht andere scholen. Verzoekster gaat in verweer tegen de weigering van de tot toelating tot sbo.

Het bevoegd gezag van de sbo-school, die de leerling weigerde toe te laten, had met verzoekster in overleg moeten gaan over een andere passende school. Het bevoegd gezag had regie moeten houden over de uitvoering van de zorgplicht. Dit is nagelaten. De uitvoering van de zorgplicht kan niet stilzwijgend worden overgenomen door het bestuur van de school waar de leerling nog staat ingeschreven.

Het verzoek is gegrond.

De gehele uitspraak is hier te vinden.