Het lukt niet meer om goed onderwijs te organiseren voor alle vluchtelingenkinderen in Nederland. De rek is er volledig uit, signaleren de VO-raad, LOWAN-vo en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Zij zien dat het voor internationale schakelklassen (ISK’s) steeds moeilijker wordt om (goed) onderwijs voor alle nieuwkomersleerlingen te organiseren. ‘ISK’s hebben momenteel te maken met een groot aantal aanmeldingen van jonge vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, uit Oekraïne én andere landen. Op de 1 oktobertelling van 2022 stonden meer dan twee keer zoveel nieuwkomersleerlingen ingeschreven dan vorig jaar (19.177 versus 8.819). Veel van deze leerlingen zitten in de kortdurende noodopvang en verhuizen vaak meerdere keren, waardoor ze maar kort op een school aanwezig zijn.’ Daar komt bij dat ook ISK’s te kampen hebben met personeelstekorten.

Lees meer…

Deel dit bericht: