De Onderwijsraad brengt naar aanleiding van de komst van Oekraïense kinderen het advies Vluchtelingen en onderwijs uit 2017 opnieuw onder de aandacht van de onderwijsministers.

De raad constateerde in 2017 dat het Nederlandse onderwijsstelsel er niet voldoende op voorbereid is om binnen korte tijd veel vluchtelingen van goed onderwijs te voorzien. ‘Ondanks een aantal beleidsmaatregelen is deze situatie nog niet blijvend veranderd’, meldt de raad nu.

Er zijn volgens de Onderwijsraad aanvullende maatregelen en investeringen nodig om de toegankelijkheid van het onderwijs aan vluchtelingen te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de organisatie efficiënter te maken. ‘Dit is niet alleen voor de vluchtelingen zelf van groot belang, maar ook voor de samenleving als geheel.’

De Onderwijsraad adviseert het volgende:

  • Geef onderwijs hogere prioriteit in het asielbeleid en stimuleer samenwerking; laat de schoolloopbaan van vluchtelingen zo min mogelijk doorkruisen door verhuizingen.
  • Laat alle vluchtelingenpeuters deelnemen aan voorschoolse voorzieningen, ongeacht de achtergrond van hun ouders en ongeacht de gemeente waar zij worden opgevangen.
  • Investeer in deskundigheid en onderwijsmaterialen; zonder structurele investeringen in deskundigheid en materialen zal de kwaliteit van het onderwijs aan vluchtelingen niet duurzaam verbeteren.
  • Zorg voor goede doorstroom na internationale schakelklassen; knelpunten in de internationale schakelklassen maken dat vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers vaak doorstromen naar de minst uitdagende vormen van vervolgonderwijs, terwijl dat niet de meest passende plek voor hen is.

De Onderwijsraad benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor toegankelijk en goed onderwijs aan vluchtelingen niet alléén bij gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden ligt, maar dat er ook landelijke kaders en regionale samenwerking nodig zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: