Het gratis educatieplatform Atelier van Herinnering bevat meer dan honderd oorlogsverhalen en gratis lesmateriaal. Het is ontstaan vanuit de jongerenprojecten van Theater Na de Dam.

Het kan een waardevolle aanvulling zijn op het curriculum, doordat de nadruk op meerstemmigheid en diversiteit in persoonlijke verhalen ligt. Zeker in deze tijd, waarin oorlog helaas opnieuw een actueel thema blijkt.

Op Atelier van Herinnering kunt u:

  • Oorlogsverhalen lezen en bespreken over o.a. bezetting, Jodenvervolging, verzet, onderduiken en bevrijding.
  • Lokale geschiedenis invoelbaar maken met verhalen uit de eigen buurt.
  • De Nationale Dodenherdenking verdiepen met een filosofisch groepsgesprek.
  • Theaterteksten gebruiken om via spel te reflecteren op de Tweede Wereldoorlog.
  • Leerlingen zich laten inleven in personages met elk hun eigen verhaal.

Het educatieplatform is bedoeld voor het voortgezet onderwijs, mbo en Theateronderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: