Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen nog steeds gratis lesmateriaal voor mediawijsheid aanvragen bij het Nationaal Media Paspoort. Sinds het begin van dit schooljaar hebben al 2500 scholen dit gedaan.

Het gaat om lessen die zijn ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Wetenschappelijke Raad. Deze instellingen doen tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de lesmethode, die tot doel heeft kinderen veiliger en positiever met de huidige media te leren omgaan. Het gaat daarbij onder meer om reclamewijsheid, informatievaardigheden, privacy en veiligheid. Scholen die het materiaal downloaden, zitten in de wetenschappelijke monitor.

De lessen zijn opgebouwd rond zeven thema’s en zijn afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen. Scholen bepalen zelf hoe en wanneer ze de lessen geven. Basisscholen kunnen instappen met de groepen 1 tot en met 5. Het voortgezet onderwijs kan kiezen uit lessen voor onderbouw en bovenbouw. De lessen zijn direct te downloaden. Ook ouders kunnen games en lessen downloaden.

Meer informatie

Deel dit bericht: