Levensbeschouwing, maar dan anders is de kop boven een artikel in magazine Naar School! over het project Wereldwijzer. VOS/ABB begeleidt dit bijzondere project van het openbaar onderwijs in Rotterdam. Andere onderwerpen die in het najaarsnummer aan bod komen: online software en privacy, samenwerking in krimpregio’s en een nieuwe openbare middelbare school in Noord-Limburg.

In het artikel over het project Wereldwijzer vertelt directeur Mirjam Dries van openbare montessorischool De Korf in Rotterdam-West dat verschillende docenten vanuit hun eigen levensovertuiging lesgeven aan kleine groepjes leerlingen, die om de vijf weken rouleren. Dat gebeurt tijdens de reguliere schooluren. ‘Dit maakt Wereldwijzer uniek en dit past ook helemaal bij het openbaar onderwijs’, aldus Dries.

De lessen worden ondersteund door verhalen, filmpjes, opdrachten en lesmateriaal vanuit VOS/ABB. De kernwaarden van het openbaar onderwijs – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – dienen als leidraad.

Als u meer wilt weten over het project, kunt u contact opnemen met het Team Identiteit via identiteit@vosabb.nl.

Online software en privacy

In het najaarsnummer van magazine Naar School! staat ook een uitgebreid artikel over de vraag hoe online software en privacy met elkaar samengaan. Aanleiding voor dit verhaal is dat eerder dit jaar alarm werd geslagen over het programma Google Workspace for Education.

Verschillende deskundigen gaan in op de vraag hoe scholen ervoor kunnen zorgen dat de privacy van hun leerlingen geen gevaar loopt als zij bepaalde softwarepakketten gebruiken. Daarbij speelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een belangrijke rol.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunnen adviseren over de AVG: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Samenwerking in krimpregio’s

Gezamenlijk aanbod van VOS/ABB en PentaRho op het gebied van voorzieningenplanning staat centraal in het artikel Samenwerking gaat niet vanzelf, maar lukt vrijwel altijd.

Adviseur bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling van PentaRho vertelt dat voorzieningenplanning een sterke procesmatige kant, maar ook belangrijke juridische aspecten kent. Voor VOS/ABB en PentaRho, de organisatie die van het ministerie van OCW de opdracht heeft gekregen om partijen in krimpgebieden bij elkaar te brengen, was deze combinatie reden om hun kennis en ervaring te bundelen voor een perfect aanbod.

Voor meer informatie over dit gezamenlijke aanbod neemt u contact op met adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB: 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl.

Nieuwe openbare school

Een nieuwe middelbare school in een krimpregio is een unicum, en al helemaal als het een openbare school is in het vanouds rooms-katholieke Noord-Limburg. Dat is het Buurtcollege Maas en Peel in Panningen. Mede-initiatiefnemer Odilia Rens vertelt in magazine Naar School! dat op deze school alle leerlingen kunnen zijn wie ze zijn.

VOS/ABB begeleidde het taaie proces dat leidde tot de stichting van deze openbare school voor voortgezet onderwijs. De begeleiding stond onder leiding van adviseur Ronald Bloemers, expert binnen VOS/ABB op het gebied van het stichten van nieuwe scholen. Meer weten over wat VOS/ABB te bieden heeft: 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl.

Andere onderwerpen

In het najaarsnummer staan nog veel meer interessante verhalen:

  • Vrijheid van onderwijs in democratische rechtsstaat. Directeur Hans Teegelbeckers belicht in zijn column een recent advies van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet.
  • De waarde van openhartig luisteren en vrijmoedig spreken. Bestuursvoorzitter Fransje van Veen van Stichting Invitare met openbare basisscholen in Oost-Brabant en Noord-Limburg vertelt over de meerwaarde van Deep Democracy.
  • Startpunt International: eerste Nederlandstalige IB-school. Een openbare basisschool midden in de Haagse Schilderswijk gaat voor het International Baccalaureate. Coördinator Sophie de Graaf legt uit wat dit inhoudt.
  • Kansklas geeft daadwerkelijk gelijke kansen. Mentor Maxe de Rijk van het Mundus College in Amsterdam-West vertelt hoe zij haar leerlingen gelijke kansen biedt. Ze schreef er een boek over.
  • Drie scholen en zorg onder één dak. Met Kenniscentrum Het Mozaïek heeft Oud-Beijerland een landelijke primeur. In dit gloednieuwe gebouwen zitten drie scholen en een zorginstelling.
  • Voordeel & gemak. Een overzicht van voordelen die verbonden zijn aan het VOS/ABB-lidmaatschap.
  • Hoe zit het nu precies? De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven advies en belichten twee opvallende gerechtelijke uitspraken.
  • Nieuw in de boekenkast. Een selectie uit recent verschenen en andere publicaties die relevant zijn voor het onderwijs.
  • Juridisch advies. Onderwijsjurist mr. Cécile van der Goot-Koenig legt uit wat scholen kunnen doen met een vermoeden van kindermishandeling.

Hét blad van, voor en over het openbaar onderwijs!

Magazine Naar School! is hét blad van, voor en over het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Het verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail met Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren in magazine Naar School!? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen met OnderwijsMedia:  030–2102386 of info@onderwijsmedia.nl.

Magazine Naar School! kent uiteraard ook een digitale editie. Alle nummers van het VOS/ABB-magazine kunt u hier inzien.

Deel dit bericht: