Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt gratis nieuw lesmateriaal beschikbaar over migratie. Het is bedoeld voor het tweede leerjaar van vmbo en havo/vwo.

De lessen, die zijn gemaakt door CBS in de Klas, passen bij het vak maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Aan de orde komen algemene begrippen rond het thema migratie, bijvoorbeeld allochtoon/autochtoon, push- en pullfactoren en historie, maar ook het gebruik van statistische gegevens en het ontwikkelen van een kritische houding tegenover grafieken en cijfers.

Scholen kunnen op de site van CBS in de Klas een interactieve pdf met lessen downloaden plus een docentenhandleiding. De leerlingen kunnen werkbladen invullen: individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. De stof beslaat drie lesuren.