Schoolbesturen en medezeggenschapsraden kunnen een gratis maatwerktraining Quickstart Medezeggenschap aanvragen. OCW stelt hiervoor budget voor beschikbaar in het kader van het project Versterking Medezeggenschap.

De Quickstart Medezeggenschap is een training van één dag- of avonddeel op de eigen locatie. Er komt dan een adviseur van een van de onderwijsbonden of besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB.

De eerste helft van de training gaat over de praktische organisatie van medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan. Ook eigen onderwerpen kunnen aan bod komen. Het merendeel van de MR-leden moet hier bij zijn. In het tweede deel komt er een vertegenwoordiger van het schoolbestuur bij en wordt gesproken over de wederzijdse ambities.

Het project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van onderwijsorganisaties en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Doe de aanvraag voor de Quickstart snel, want het budget is beperkt. Per kwartaal wordt een aantal aanvragen gehonoreerd.

Meer informatie over de Quickscan en aanvragen

Deel dit bericht: