Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert begin 2015 een serie gratis netwerkbijeenkomsten over onderwijs en kinderopvang. 

Netwerk ‘Effectieve aanpak’: drie bijeenkomsten over de doorontwikkeling van de brede school of het integrale kindcentrum. Lees meer…

Netwerk ‘Doorgaande lijn voor het jonge kind’: drie bijeenkomsten over een goede pedagogisch-didactische basis voor jonge kinderen. Lees meer…

Netwerk ‘Meedoen is de kunst’: drie bijeenkomsten over actieve cultuurparticipatie, creativiteit en 21st century skills. Lees meer…

Deel dit bericht: