Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gratis informatiekranten bestellen over de Provinciale Statenverkiezingen.

Er zijn twee onderwijskranten, voor (v)mbo en voor havo/vwo. In de kranten staat informatie over de verkiezingen op 18 maart voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Ook wordt uitgelegd dat deze verkiezingen van belang zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer, waarvan de leden door de Provinciale Staten worden gekozen.

De onderwijskranten zijn gratis. Scholen betalen ook geen verzendkosten. Bestellen kan vanaf januari bij ProDemos, het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’,  via www.prodemos.nl/onderwijskranten.

Deel dit bericht: