VOS/ABB heeft een nieuwe brochure uitgebracht over de relatie tussen de gemeente en het openbaar onderwijs. Op de komende bijeenkomsten van onze kennisnetwerken Governance wordt de nieuwe brochure uitgereikt. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u nu al de nieuwe brochure downloaden en eventueel zelf printen. Het is ook mogelijk de brochure in gedrukte vorm bij ons te bestellen.

De nieuwe brochure vervangt de verouderde uitgave Openbaar onderwijs en de gemeente die VOS/ABB in 2012 samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde. Diverse wetswijzigingen, de codes voor goed onderwijsbestuur en praktijkervaringen waren aanleiding om de nieuwe brochure te maken.

Garantiefunctie

De nieuwe brochure gaat in op de vraag wat de relatie is tussen het openbaar onderwijs en de gemeente wanneer het openbaar onderwijs bestuurlijk verzelfstandigd is (wat bijna overal het geval is). De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor de instandhouding van het openbaar onderwijs, de grondwettelijke garantiefunctie, staat centraal. Aan de orde komen onder andere het stichten en opheffen van openbare scholen.

We oordelen niet over de (on)wenselijkheid van de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeente, maar bieden met deze brochure informatie over waarom en hoe er uitvoering kan worden gegeven aan die relatie.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de brochure downloaden.

Bestellen

De brochure is ook in druk uitgebracht. Voor leden van VOS/ABB is de gedrukte brochure gratis (wel brengen wij verzendkosten in rekening). Niet-leden betalen 23 euro (dat is inclusief verzendkosten).

U kunt de brochure bestellen door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Brochure relatie gemeente openbaar onderwijs’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waar wij de brochure naartoe kunnen sturen.

Deel dit bericht: