In aanloop naar de kerstvakantie is vaak een toename te zien van het aantal mensen met griep, maar daar is nu nog niet echt sprake van.

Het Nivel, dat wekelijks het aantal griepgevallen bijhoudt, meldt dat de aangesloten peilstations laten zien dat er (nog) geen sprake is van een griepepidemie. Het aantal mensen met griepachtige verschijnselen lag in de week van 2 tot en met 8 december op 45 per 100.000. Er is sprake van een epidemie vanaf 60 per 100.000.

Er is wel een licht stijgende trend zichtbaar. In de week van 25 november tot en met 1 december lag het aantal mensen met griepachtige verschijnselen op 40 per 100.000 en in de week daarvoor op 34 per 100.000.

Griepepidemie 2017-2018

Het feit dat de griep nu (nog) niet om zich heen grijpt, zegt niet zoveel. Voorafgaand aan de hevige en langdurige epidemie in het winterseizoen 2017-2018, was op dit moment eenzelfde trend zichtbaar. De griepepidemie barstte toen los in de week voor de kerstvakantie om tot medio april voort te duren.

De griepepidemie 2017-2018 was de hevigste en langste sinds jaren. In het onderwijs veroorzaakte dit veel problemen. Veel leraren werden ziek en vervangers waren nog maar nauwelijks te vinden. Dit leidde ertoe dat veel klassen moesten worden samengevoegd of noodgedwongen naar huis werden gestuurd.

Griepprik?

In het najaar van 2018 pleitte viroloog Ab Osterhaus in het VOS/ABB-magazine Naar School! er naar aanleiding van de hevige epidemie voor om de griepprik te halen. ‘Met griepvaccinatie voorkom je voor een groot deel dat leraren ziek worden (…). Dan kun je je bedrijfsvoering draaiende houden’, aldus Osterhaus.

Lees het artikel Recht op griep?.

 

Deel dit bericht: