De gemeente met het grootste lerarentekort in het primair en speciaal onderwijs is Almere. Dat staat in een brief van onderwijswethouder Roelie Bosch-Nijeboer (ChristenUnie) aan de Almeerse gemeenteraad. Daarin meldt zij ook dat het lerarentekort in haar gemeente de komende tien jaar niet kan worden opgelost.

Het lerarentekort in Almere bedroeg in oktober jongstleden in het primair en speciaal onderwijs samen
17,6% (in 2021 was het nog 16%) van de totale werkgelegenheid. In het primair onderwijs ging om een tekort van 235 fte en in het speciaal onderwijs om een tekort van 48 fte.

Daarvan is het grootste deel (159,8 fte) ‘verborgen’. Dat wil zeggen dat de functies zijn ingevuld door de inzet van eigen ambulante medewerkers en uitzendkrachten. Meer dan de helft van de ‘verborgen’ vacatures wordt opgevuld door onbevoegden, zoals onderwijsassistenten en pabo-studenten.

In de brief van de wethouder staat dat Almere relatief gezien het grootste lerarentekort in Nederland heeft. ‘Het lerarentekort is al jaren onderdeel van een (…) maatschappelijk probleem. Een probleem dat, zeker in onze snel groeiende gemeente, in het komende decennium niet opgelost kan worden’, aldus Bosch-Nijeboer.

Lees meer…

Deel dit bericht: