Met de vierdaagse schoolweek kan het lerarentekort worden opgelost. Dat stelt voormalig bestuurder Arnold Jonk van Stichting Staij voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam-Oost in een opiniestuk in het Parool.

Amsterdam heeft net als andere steden al lange tijd te maken met een groot en structureel lerarentekort. Dat is volgens Jonk het gevolg van verkeerd beleid, zoals gebrek aan investeringen en soms zelfs bezuinigingen. Het is onder de huidige omstandigheden volgens hem simpelweg niet mogelijk voldoende personeel te vinden.

Het enige wat er volgens Jonk op zit, is ‘een eerlijke en solidaire strategie ontwerpen’ om met de schaarste aan personeel om te gaan. ‘Bijvoorbeeld door het aantal lesuren voor alle leerlingen (op de kwetsbaarste na) met een dag per week te verminderen. Dat is pijnlijk, maar het is wel reëel. Daar zijn de leerkrachten voor. Dan houdt het vechten om leerkrachten ook direct op’, aldus Jonk in de Amsterdamse krant.

Arnold Jonk was tot 2018 plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs en tot oktober jongstleden bestuurder van Stichting Samen Tussen Amstel en IJ (Staij) voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam-Oost. Momenteel is hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Lees meer…

Deel dit bericht: