Er komt een half miljard euro extra beschikbaar om de salarissen in het primair onderwijs te verhogen. De Tweede Kamer heeft daartoe tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen deze motie aangenomen.

De motie was afkomstig van VVD-Kamerlid Sophie Hermans en werd vrijwel unaniem aangenomen. Alleen Sylvana Simons van BIJ1 stemde tegen.

In de motie staan naast de 500 miljoen euro voor het verhogen van de salarissen in het primair onderwijs nog andere extra bedragen genoemd, onder andere voor een verlaging van de verhuurderheffing die woningcorporaties moeten betalen en het wegwerken van onderhoudsachterstanden bij Defensie.

Uit de motie wordt niet duidelijk of de 500 miljoen euro extra voor het primair onderwijs alleen bedoeld is voor betere lerarensalarissen of dat ook de schoolleiders en andere medewerkers er voordeel van zullen hebben.

Deel dit bericht: