Nu er nog steeds geen enkel zicht is op een volgend kabinet, lijkt het onmogelijk om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs.

De PO-Raad meldt dat er weer met de vakbonden wordt gepraat over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Maar zonder extra geld kan volgens de sectororganisatie het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs niet worden opgelost.

‘Nu er niet direct zicht is op een nieuw kabinet gaan de partijen in overleg over mogelijkheden om tot een cao te komen ook al weten we nu al dat dit niet genoeg zal zijn voor de werknemers in het primair onderwijs zonder extra structureel geld uit Den Haag’, zo meldt de PO-Raad.

Lees meer…

Deel dit bericht: