Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de Handreiking kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school geactualiseerd.

Soms wordt een leerling tijdelijk geplaatst op een (V)SO-school, maar blijft die wel ingeschreven op de reguliere school of school voor speciaal basisonderwijs. Dan kan de (V)SO-school afspraken maken met de school waar de leerling staat ingeschreven en met het samenwerkingsverband over de overdracht van financiële middelen voor de duur van de tijdelijke plaatsing. De geactualiseerde handreiking biedt een berekening die u hiervoor kunt gebruiken.

Handreiking kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school

Deel dit bericht: