De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een nieuwe handreiking over overplaatsingsbeleid gepubliceerd. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze handreiking downloaden.

De handreiking biedt kaders en handvatten om mobiliteit in goede banen te leiden en helder te maken hoe het schoolbestuur moet handelen bij formatieve fricties. De handreiking kan tevens dienen als hulpmiddel voor het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: