De PO-Raad heeft een handreiking laten maken over het organiseren van goed vervangingsbeleid binnen de regels van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ).

De handreiking gaat uit van nieuwe vormen van flexibiliteit. Die worden binnen de handreiking niet alleen gevonden in tijdelijke contracten, maar ook in de flexibele inzet van medewerkers met een vast contract.

De handreiking sluit volgens de PO-Raad aan bij de inzet van de sectororganisatie voor de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Let op: de WWZ heeft (nog) geen betrekking op besturen die alleen scholen voor openbaar onderwijs hebben.

U kunt de handreiking downloaden. Bij de handreiking hoort het Model vervangingsbehoefte.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: