In opdracht van het ministerie van OCW worden twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor de havo ontwikkeld, waarmee havo-scholen vanaf schooljaar 2022-2023 aan de slag kunnen.

De examens worden ontwikkeld door SLO, het expertisecentrum voor het curriculum. Volgens SLO bestaat de wens om een praktijkgerichte component toe te voegen aan het havo-curriculum al langer. Het idee is dat het onderwijs hiermee beter aansluit op de behoeftes van havisten en dat hun motivatie hierdoor verbetert.

Binnen het praktijkgericht programma gaan leerlingen praktische opdrachten uitwerken voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, instellingen of vervolgonderwijs. Het doel is leerlingen beter voor te bereiden op de keuze voor vervolgonderwijs en de aansluiting op het hoger beroepsonderwijs te versterken. Ook zal de havo met deze vakken beter aansluiten op het vmbo. De VO-raad, die deze ontwikkeling toejuicht, verwacht hierdoor meer instroom vanuit de nieuwe leerweg vmbo naar de havo.

Scholen bepalen zelf of ze het praktijkgerichte programma in hun onderwijsaanbod opnemen. Ze moeten hiervoor een ontheffing aanvragen bij het ministerie van OCW.

Meer informatie

Deel dit bericht: