De helft van de leerlingen in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs vindt het belangrijk dat Nederland een democratie is. Vooral op het vwo vinden leerlingen dat belangrijk (71%). Op het vmbo is de steun veel lager (34%). Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam.

Nederlandse leerlingen ondersteunen volgens de onderzoekers kernwaarden van de democratische rechtsstaat – zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit – in hoge mate. Wel is het zo dat hun vertrouwen in ambtsdragers afneemt. Ze hechten ook minder waarde aan solidariteit met zwakkeren in de samenleving. Ook blijkt dat ze democratie vooral associëren met meerderheidsbesluitvorming en in mindere mate met het zoeken naar consensus met de minderheid.

Lees meer…

Deel dit bericht: