Basisscholen beslissen zelf hoe zij straks de 50% onderwijstijd inrichten, maar daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. Dit staat in een protocol van onder andere de PO-Raad over de herstart van de basisscholen op maandag 11 mei.

Het protocol gaat dus uit van hele dagen onderwijs. Dit om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren. Het is tevens bedoeld om optimaal aan te sluiten bij de buitenschoolse opvang.

Er staat ook in dat de basisscholen zoveel mogelijk gebruikmaken van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften. De samenstelling daarvan wijzigt niet. De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig.

Afstand bewaren

Een ander punt uit het protocol is dat de beschikbare ruimte optimaal moet worden ingezet. Zo kan zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel wordt gecreëerd.

De maatregel om minstens anderhalve meter afstand te bewaren tot de ander, om het risico op besmetting te verkleinen, geldt niet voor leerlingen onderling. Wel moet die afstand worden bewaard tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling.

Lees meer…

Deel dit bericht: