In Vlaanderen is de afstandsregel niet langer van toepassing voor scholen. Dit betekent dat daar alle kleuters vanaf dinsdag 2 juni en alle andere leerlingen in de basisschoolleeftijd vanaf maandag 8 juni weer naar school kunnen zonder dat ze onderling voldoende afstand van elkaar moeten houden. Wel moeten ze in hun eigen ‘contactbubbel’ blijven. Het voortgezet onderwijs in Vlaanderen gaat op 2 juni weer gefaseerd open. Daar gelden wel afstandsregels en worden bovendien mondkapjes sterk aanbevolen.

De afstandsregel maakte het voor kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen vrijwel onmogelijk om hun deuren volledig te heropenen. Voor een groep van 20 leerlingen was namelijk een lokaal van minimaal 88 vierkante meter nodig. Nu de leerlingen onderling geen afstand meer tot elkaar hoeven houden, kunnen de kleuter- en lagere scholen weer helemaal open. Het is wel de bedoeling dat de leerlingen per klas bij elkaar blijven. Dit noemen de Vlamingen ‘contactbubbels’. In school en ook op de pleinen moeten die bubbels maximaal van elkaar worden gescheiden om het risico van besmetting met het coronavirus te verkleinen.

Het voortgezet onderwijs in Vlaanderen kan weer beginnen op 2 juni, maar daar is nog geen sprake van een volledige herstart. Een beperkte groep leerlingen gaat slechts deels naar school. Leerlingen moeten voldoende afstand van elkaar bewaren. Daarvoor geldt een norm van vier vierkante meter per leerling. Hier mogen contactbubbels maximaal veertien leerlingen tellen. Mondkapjes in het Vlaamse voortgezet onderwijs worden niet verplicht gesteld, maar leraren en leerlingen krijgen wel het dringende advies een mondkapje te dragen.