Het ministerie van OCW heeft een nieuw rekenmodel online gezet dat u kunt gebruiken om een indicatie te krijgen van de herverdeeleffecten die een gevolg zijn van de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Bij het model zit een toelichting.

Het rekenmodel en de toelichting zijn overgenomen in de map Primair onderwijs bij Financiën onder Praktisch en nuttig op deze website. U kunt het model en de toelichting downloaden:

Deel dit bericht: