Bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB komen geregeld vragen binnen over de manier waarop scholen kunnen omgaan met coronatesten. De vragen hebben specifiek betrekking op de gevolgen van het huidige beleid: uitval van personeel, lesuitval en het noodgedwongen naar huis sturen van hele klassen.

De richtlijn van de overheid is dat iemand bij coronagerelateerde klachten een PCR-test bij de GGD laat afnemen. Diegene kan niet op locatie werken tot de uitslag van die test binnen is. Als blijkt dat die uitslag negatief is (geen corona) kan de persoon weer op locatie aan het werk. Na een positieve uitslag (wel corona) blijft de geteste persoon in quarantaine totdat een PCR-test heeft aangetoond dat hij of zij weer vrij is van corona.

De consequentie van het huidige coronabeleid voor het onderwijs is dat leraren en andere personeelsleden die zich laten testen voor kortere of langere tijd niet op locatie kunnen werken. Dit betekent dat er lessen kunnen uitvallen of dat hele klassen naar huis moeten worden gestuurd. Zolang het beleid niet wijzigt, zullen scholen en ouders hier rekening mee moeten houden.

Zelftesten

De coronatesten die mensen bij zichzelf kunnen afnemen, zijn bedoeld om voor de zekerheid te checken of er sprake is van besmetting zonder dat iemand klachten heeft. Het is mogelijk dat iemand het coronavirus ongemerkt bij zich draagt. Iemand die niet ziek is, kan het virus toch verspreiden.

Onderwijspersoneel krijgt het advies zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Personeelsleden nemen deze preventieve testen zelf thuis af.

Dit hoeft echter niet als ze als immuun worden gezien voor corona. Mensen worden als immuun beschouwd als zij:

  • 14 dagen of langer geleden een tweede prik hebben ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
  • 14 dagen of langer geleden één prik hebben ontvangen van een van deze vaccins én corona heeft gehad; of
  • 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
  • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Omdat de vaccinatiegraad onder onderwijspersoneel hoog is, krijgen scholen geen zelftesten meer voor onderwijspersoneel. Scholen inventariseren eerst wie van het personeel nog gebruik wil maken van zelftesten en bekijken dan hoeveel testen ze nog hebben. Als dat nodig is, kunnen scholen zelftesten bijbestellen.

Meer weten? Ga naar deze websites:

De Onderwijsjuristen hebben antwoorden op veelgestelde coronavragen gebundeld in een document. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit document downloaden:

Antwoorden op veelgestelde vragen coronacrisis

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: