Het verplicht melden van iemands homoseksuele gerichtheid is volstrekt onacceptabel. Dat benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen over de Gomarus Scholengemeenschap.

In NRC verscheen in maart vorig jaar een artikel over de manier waarop de reformatorische scholengemeenschap met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel niet-heteroseksuele leerlingen onder druk zette om uit de kast te komen. De vorige onderwijsminister Arie Slob noemde de verhalen van de bewuste leerlingen ‘ontzettend pijnlijk’.

De Inspectie van het Onderwijs begon naar aanleiding van het NRC-artikel een onderzoek naar de Gomarus Scholengemeenschap. De conclusie van dat onderzoek was dat de school op meerdere punten handelde in strijd met de wet. Voor de inspectie was dit reden om bij het Openbaar Ministerie aangifte tegen de school te doen.

Verklikken

Het AD kwam afgelopen december met het bericht dat personeelsleden van de Gomarus Scholengemeenschap het bij de leiding van de school moesten melden als zij vermoedden dat een leerling of collega niet-heteroseksueel zou zijn. De krant had het in dit kader over ‘verklikken’. PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop stelde hier nieuwe vragen over aan de minister.

Wiersma antwoordt daarop dat hij het ten zeerste afkeurt ‘als onderwijspersoneel gedwongen wordt om privé-informatie over leerlingen of hun collegae te delen én als onderwijspersoneel uit de LHBTIQ+ gemeenschap op deze manier in een benarde situatie wordt gebracht’. De verplichting om leerlingen en collega’s te ‘verklikken’ leidt er volgens hem toe dat ‘medewerkers geen vrijheid hebben om een veilig team te vormen en zichzelf te zijn’.

Hij wijst erop dat een verplichting om leerlingen en collega’s te ‘verklikken’ in strijd is met de wet. ‘De rechtspositie van onderwijspersoneel en de sociale veiligheid op scholen is juridisch gewaarborgd. Zo moeten werkgevers te allen tijde zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Bovendien dient het bevoegd gezag zorg te dragen voor een schoolcultuur waarin personeel en leerlingen zich veilig en geaccepteerd weten.’

Lees meer…

Deel dit bericht: