De Inspectie van het Onderwijs heeft aangifte gedaan tegen de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap. Aanleiding hiervoor is dat deze school lhbti-leerlingen ongelijk behandelt. 

De inspectie begon een onderzoek naar de Gomarus Scholengemeenschap na de publicatie van dit artikel in NRC over de manier waarop niet-heteroseksuele leerlingen werden gedwongen om uit de kast te komen. Het onderzoeksrapport dat de inspectie opstelde, mocht van de school niet worden gepubliceerd. Daar ging de voorzieningenrechter in Den Haag niet in mee, waarna het rapport voor iedereen toegankelijk is gemaakt.

De inspectie stelt dat de school op meerdere punten handelt in strijd met de wet. Het gaat daarbij om de volgende punten:

  • Het zorgdragen voor de psychische, fysieke en sociale veiligheid van alle leerlingen, daar beleid op voeren en de veiligheid monitoren (art. 3b WVO).
  • Het opstellen en uitvoeren van beleid voor de manier waarop het personeel bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid (waaronder het veiligheidsbeleid) en beleid over wat er pedagogisch-didactisch van het personeel wordt verwacht (art. 24 WVO, tweede en derde lid).
  • Het ervoor zorgen en waarborgen dat alle leerlingen in de praktijk een aanbod krijgen om voor alle kerndoelen de benodigde kennis, vaardigheden en houding te verwerven (art 11c WVO).

Naast de strijdigheden met onderwijswetgeving heeft de inspectie op basis van haar bevindingen een vermoeden van een strafbaar feit, in die zin dat de Gomarus Scholengemeenschap leerlingen ongelijk en nadelig behandelt op basis van hun seksuele oriëntatie. Daarom heeft de inspectie aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, dat de aangifte in behandeling heeft genomen.

Ernstig en zorgwekkend

Demissionair onderwijsminister Arie Slob noemt de bevindingen van de inspectie over de Gomarus Scholengemeenschap ernstig en zorgwekkend. ‘Het kan niet zo zijn dat er leerlingen zijn waarvoor de situatie op school ongelijkwaardig en onveilig is.’

Hij heeft met enkele van de betrokken leerlingen te hebben gesproken. Hun verhalen hebben hem geraakt: ‘Het vergt moed om in de openbaarheid te treden met een persoonlijk verhaal over dergelijke traumatische ervaringen. Zij hebben hiermee laten zien hoe lastig het is om als lhbti-leerling op te groeien in een omgeving waar jouw genderidentiteit en seksuele oriëntatie niet altijd geaccepteerd worden.’

Lees meer…

Deel dit bericht: