De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen veel vragen over eventuele fiscale gevolgen van het doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding in de coronacrisis. Het antwoord is dat die gevolgen er niet zijn. Hoe zit dat?

In de CAO VO staat dat als er langer dan een week geen woon-werkverkeer is geweest, de tegemoetkoming in de reiskosten vanaf de tweede week naar evenredigheid kan worden verlaagd. In de CAO PO staat dat dit vanaf de derde week kan als de werknemer twee weken niet heeft gereisd. Let op: deze bepaling geldt niet als een werknemer vakantie heeft!

Ongewenst

Volgens de normale regels zou de reiskostenvergoeding niet langer gericht vrijgesteld zijn als de werknemer zes weken of langer thuiszit. Doordat nu in de coronacrisis veel werknemers thuiswerken, zou dit ertoe kunnen leiden dat de onbelaste vaste reiskostenvergoeding moet worden aangepast, stopgezet of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet worden gerekend.

De staatssecretaris van Financiën vindt dit ongewenst. Daarom heeft hij in dit beleidsbesluit (zie 4.2) bepaald dat de onbelaste vaste reiskostenvergoeding in de coronacrisis mag worden doorbetaald. De werkgever mag dus blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding op is gebaseerd.

Het is mogelijk de reiskostenvergoeding stop te zetten op basis van de cao, maar er gelden dus geen fiscale gevolgen als de werkgever besluit om deze vergoeding te blijven betalen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: