In zijn woonplaats Amersfoort is op 68-jarige leeftijd Ritske van der Veen overleden. Hij was van 2009 tot eind 2016 directeur van VOS/ABB.

Van der Veen was vanaf het begin in 1998 werkzaam voor de vereniging VOS/ABB, die destijds voortkwam uit de Vereniging Openbare Scholen en de Algemene Besturen Bond. Hij begeleidde ruim 10 jaar lang als consultant in heel Nederland velerlei bestuurlijke processen in het funderend onderwijs. Daarbij benutte hij zijn kennis en ervaring die hij als gemeenteraadslid en later als wethouder in Amersfoort had opgedaan. Hij was ook betrokken bij medezeggenschapsprocessen.

Hij werd directeur in een voor VOS/ABB tumultueuze tijd, die werd gekenmerkt door verschuivingen in het bestuurlijke krachtenveld van het funderend onderwijs. Die verschuivingen hadden onder meer te maken met de invloed van de PO-Raad en VO-raad. In die tijd speelde bovendien de verkoop van de commerciële adviespoot van de vereniging.

Als een leeuw

Van der Veen stond altijd pal voor VOS/ABB en haar leden. Als een leeuw als dat nodig was. Diens karakteristieke manier van leidinggeven en overleg voeren hebben ervoor gezorgd dat VOS/ABB haar stevige positie als landelijke belangenbehartiger voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs kon behouden en nog steeds heeft.

Binnen de vereniging wordt Van der Veen niet alleen herinnerd als een idealist met een warm hart voor openbaar onderwijs, maar ook als een man met veel liefde voor cultuur en taal. Als voormalig docent Nederlands van het openbare Stedelijk Gymnasium in Amersfoort, waar hij ruim 24 jaar werkte, en als anglofiel illustreerde hij van tijd tot tijd met literaire verwijzingen de koers van de vereniging die hij voorstond. Hij had een scherp oog voor zorgvuldig taalgebruik. Voor hem telde de schoonheid van woorden en zinnen en waren elke punt en elke komma essentieel.

Na zijn pensionering in 2017 bleef Van der Veen de ontwikkelingen rond de vereniging en het openbaar onderwijs weliswaar vanaf de zijlijn, maar met zeer grote interesse volgen. Helaas bleek dat zijn gezondheid hem steeds meer parten begon te spelen. Hij slaagde er lange tijd in zich daar doorheen te slaan, maar uiteindelijk heeft hij de strijd moeten opgeven.

Groot verlies

Met de dood van Ritske van der Veen heeft het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in het algemeen en de vereniging VOS/ABB in het bijzonder een voorvechter verloren van goed onderwijs voor alle kinderen. Wij wensen zijn vrouw Sharon en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, directie en medewerkers van VOS/ABB

De familie heeft in de kennisgeving van het overlijden van Ritske van der Veen aangeven liever geen bloemen te ontvangen. In plaats daarvan kunt u uit naam van Ritske een donatie doen aan Artsen zonder Grenzen.

Doneer aan Artsen zonder Grenzen

Deel dit bericht: